Okres międzywojenny 1918-1939 PDF Drukuj Email

Międzywojenne dwudziestolecie to okres bujnego rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego Połajewa. Władzę administracyjną sprawował wójt i pomagali mu w tym sołtysi wsi. Porządku publicznego pilnował komendant policji. Wielki udział w życiu społecznym mieli miejscowi księża, a szczególnie ks. prob. Jan George, inicjator powstania Tow. Śpiewu im. św. Cecylii, Kółka Rolniczego, budowniczy wieży kościelnej i kaplic.

Czytaj całość…
 
Pierwsze dni wolności 1918 PDF Drukuj Email

Ochotnicy-powstańcy pojechali na front, a we wsi zaczynają się nowe porządki. Już w grudniu 1918 z budynku P. Studnieckich ( Rynek 13) zrzucono godło niemieckie i napis: „Birgermeister”. Pierwszym komisarzem został Maćkowiak z Obornik, uczestnik powstań śląskich.

Czytaj całość…